Πολιτική Απορρήτου

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Δεκεμβρίου, 2020

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Τ.Κ. 54636, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα («εμείς», «εμάς» ή «μας») λειτουργεί τον ιστότοπο http://www.fastheroes.com (στο εξής θα αναφέρεται ως η «Υπηρεσία»).

Η παρούσα σελίδα σας ενημερώνει για τις πολιτικές μας σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων, όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, καθώς και τις επιλογές που έχετε σχετικά με αυτά τα δεδομένα.

Σε κάθε περίπτωση, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων και απορρήτου (δηλ. τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ).

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να παρέχουμε και να βελτιώνουμε την Υπηρεσία. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, συμφωνείτε με τη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριών σύμφωνα με αυτήν την πολιτική. Εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχουν τις ίδιες έννοιες όπως στους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας, με πρόσβαση από το http://www.fastheroes.com

Ορισμοί

Υπηρεσία

Υπηρεσία είναι ο ιστότοπος http://www.fastheroes.com που ανήκει και διαχειρίζεται το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Τ.Κ. 54636, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα («Το Πανεπιστήμιο», «εμάς», «εμείς», «μας»).

Προσωπικά δεδομένα

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» σημαίνει τα δεδομένα που αφορούν σε ένα εν ζωή πρόσωπο το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί από αυτά τα δεδομένα (ή από αυτά και άλλες πληροφορίες είτε που βρίσκονται ήδη στην κατοχή μας ή που μπορεί να περιέλθουν στην κατοχή μας).

Δεδομένα χρήσης

Τα δεδομένα χρήσης είναι δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα, τα οποία είτε παράγονται από τη χρήση της Υπηρεσίας είτε από την ίδια την υποδομή της Υπηρεσίας (για παράδειγμα, τη διάρκεια μιας επίσκεψης σελίδας).

Cookies

Τα cookie είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή σας (υπολογιστής ή κινητή συσκευή).

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο (είτε μόνο του είτε από κοινού με άλλα πρόσωπα) προσδιορίζει τους σκοπούς για τους οποίους και τον τρόπο με τον οποίο θα υποβάλλονται σε επεξεργασία ή πρόκειται να υποβάλλονται σε επεξεργασία τυχόν προσωπικές πληροφορίες.

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων των δικών σας προσωπικών δεδομένων είμαστε εμείς.

Εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων (ή πάροχοι υπηρεσιών)

Ο εκτελών την επεξεργασία (ή πάροχος υπηρεσιών) είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επεξεργάζεται τα δεδομένα εκ μέρους του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες διάφορων παρόχων υπηρεσιών για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας πιο αποτελεσματικά.

Υποκείμενο δεδομένων (ή χρήστης)

Το υποκείμενο δεδομένων είναι οποιοδήποτε εν ζωή πρόσωπο που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία μας και είναι το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων.

Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Συλλέγουμε διάφορα είδη πληροφοριών για διάφορους σκοπούς, για να παρέχουμε και να βελτιώσουμε την Υπηρεσία μας για εσάς.

Είδη δεδομένων που συλλέγονται

Προσωπικά δεδομένα

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παρέχετε ορισμένες πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία ή ταυτοποίησή σας («προσωπικά δεδομένα»). Στις πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης ενδέχεται να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι εξής:

 • Διεύθυνση email
 • Όνομα και επώνυμο
 • Διεύθυνση, πολιτεία, επαρχία, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη
 • Cookie και δεδομένα χρήσης

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με ενημερωτικά δελτία, υλικά μάρκετινγκ ή προώθησης και άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να διακόψετε τη λήψη οποιουδήποτε και όλων αυτών των επικοινωνιών από εμάς, ακολουθώντας τον σύνδεσμο απεγγραφής ή τις οδηγίες που παρέχονται σε όλα τα email που σας αποστέλλουμε. Η νομική βάση είναι το Άρθρο 6 (1) β) ΓΚΠΔ.

Δεδομένα χρήσης

Ενδέχεται, επίσης, να συλλέξουμε πληροφορίες για το πώς γίνεται η πρόσβαση και η χρήση της Υπηρεσίας («δεδομένα χρήσης»). Αυτά τα δεδομένα χρήσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου του υπολογιστή σας (δηλ. διεύθυνση IP), το είδος προγράμματος περιήγησης, την έκδοση προγράμματος περιήγησης, τις σελίδες της Υπηρεσίας που επισκέπτεστε, την ώρα και την ημερομηνία της επίσκεψής σας, τον χρόνο που δαπανήσατε σε αυτές τις σελίδες, τα μοναδικά αναγνωριστικά των συσκευών σας και άλλα διαγνωστικά δεδομένα. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να σας δώσουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας και, αν είναι απαραίτητο, να εξετάσετε και να αποδεχτείτε τα δικαιώματά μας και τα δικαιώματα τρίτων στην περίπτωση φθοράς ή παραβάσεων νομικών κανονισμών, των όρων χρήσης μας και των δικαιωμάτων τρίτων μερών. Η νομική βάση είναι το Άρθρο 6 (1) β) ΓΚΠΔ. Τα αρχεία καταγραφής θα αποθηκευτούν για όσο διάστημα απαιτείται για τον αντίστοιχο σκοπό, κατ' αρχήν όχι περισσότερο από 14 μέρες.

Δεδομένα cookie παρακολούθησης

Χρησιμοποιούμε cookie και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης για να παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητα στην Υπηρεσία μας και διατηρούμε ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες.

Τα cookie είναι αρχεία που περιέχουν μικρή ποσότητα δεδομένων και που ενδέχεται να περιλαμβάνουν ένα ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό. Τα cookie αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από έναν ιστότοπο και αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Χρησιμοποιούνται επίσης άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης, όπως beacon, ετικέτες και σενάρια, για τη συλλογή και την παρακολούθηση πληροφοριών και για τη βελτίωση και ανάλυση της Υπηρεσίας μας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να αρνείται τη εγκατάσταση όλων των cookie ή να ενημερώνει κάθε φορά που αποστέλλεται ένα cookie. Ωστόσο, αν δεν αποδεχτείτε τα cookie, μπορεί να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε ορισμένα μέρη της Υπηρεσίας μας.

Παραδείγματα cookie που χρησιμοποιούμε:

1.3.1 Απαραίτητα Cookies

Τα απαραίτητα Cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου. Τέτοια Cookies καθιστούν έναν ιστότοπο χρησιμοποιήσιμο παρέχοντας βασικές λειτουργίες όπως πλοήγηση σελίδων και πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του ιστότοπου ή των ρυθμίσεων γλώσσας. Λόγω της σημασίας τους για τη λειτουργία του ιστότοπου, δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτού του είδους τα Cookies. Βασίζουμε τη σχετική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο Άρθ. 6 (1) β ΓΚΠΔ, η συμβατική παροχή των υπηρεσιών μας. 

Τα βασικά Cookies που χρησιμοποιούμε για την παροχή αυτού του ιστότοπου περιλαμβάνουν Cookies, τα οποία

 • ανιχνεύουν εάν ένας χρήστης χρησιμοποιεί Java Script, 
 • επιτρέπουν σε έναν επισκέπτη να λαμβάνει περιεχόμενο ιστότοπου από έναν από πολλούς διακομιστές καθώς ο χρήστης περιηγείται στον ιστότοπο,
 • προσδιορίζουν εάν ένας χρήστης έχει αποδεχθεί και ποια κατηγορία στο banner Cookie
 • διατηρούν την κατάσταση του χρήστη για όλα τα αιτήματα σελίδας.

Cookies συνεδρίας: Τα cookies συνεδρίας σάς επιτρέπουν να προχωράτε σε πολλές σελίδες ενός ιστότοπου γρήγορα και εύκολα χωρίς να χρειάζεται να γίνεται έλεγχος ταυτότητας ή επανεπεξεργασία κάθε νέας περιοχής που επισκέπτεστε. Τα cookies συνεδρίας είναι συνδυασμός ενός ή περισσότερων προσωρινών αρχείων cookies, τα οποία διαγράφονται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Όταν κάνετε επανεκκίνηση του προγράμματος περιήγησής σας και επιστρέψετε στον ιστότοπο που δημιούργησε το cookie, ο ιστότοπος δεν θα σας αναγνωρίσει. Θα πρέπει να συνδεθείτε ξανά (εάν απαιτείται σύνδεση) ή να επιλέξετε ξανά τις προτιμήσεις/θέματα, εάν ο ιστότοπος χρησιμοποιεί αυτές τις δυνατότητες.  

Ομάδα-στόχος: Αυτό είναι ένα ειδικό cookie για τον καθορισμό της προβολής συγκεκριμένου περιεχομένου σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών (π.χ. HCP, Γενικό κοινό ή Εκπαιδευτικοί) όταν θέλουν να δουν μια διαφορετική «εκδοχή» του ιστότοπου. Έτσι καθορίζεται ποιο κοινό θα μπορεί να βλέπει ποιο περιεχόμενο στον ιστότοπο. Για παράδειγμα, εάν ένα περιεχόμενο περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το σχολείο ή την τάξη, οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι ορατές στο κοινό, η επισήμανση του για προβολή από κοινό Εκπαιδευτικών σημαίνει ότι αυτό το περιεχόμενο θα είναι ορατό μόνο σε όσους έχουν αναγνωριστεί και έχουν επικυρωθεί ως Εκπαιδευτικοί.

Η διάρκεια ζωής των απαραίτητων Cookies που χρησιμοποιούμε εκτείνεται από την αντίστοιχη συνεδρία έως ένα έτος. 

1.3.2 Cookies για βελτιστοποίηση ιστότοπου

Με βάση τη συγκατάθεσή σας (Άρθ. 6 (1) ΓΚΠΔ) χρησιμοποιούμε Cookies για να κάνουμε τους ιστότοπούς μας πιο αποτελεσματικούς, καθώς και για να αναγνωρίσουμε τη συσκευή σας σε επόμενες επισκέψεις για να λάβουμε πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή χωρίς βλάβη και με μελλοντική ισχύ. Για να το κάνετε αυτό, τροποποιήστε τις ρυθμίσεις σας εδώ. 

1.3.3 Cookies μάρκετινγκ

Χρησιμοποιούμε Cookies μάρκετινγκ που μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε χρήστες σε άλλους ιστότοπους για να προβάλλουμε διαφημίσεις που είναι συναφείς και ελκυστικές για τον κάθε χρήστη. Βασίζουμε αυτήν την επεξεργασία στη συγκατάθεσή σας (Άρθ. 6 (1) α ΓΚΠΔ), την οποία μπορείτε να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ και χωρίς να προκληθεί βλάβη από την τροποποίηση των ρυθμίσεών σας σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες υπηρεσίες τρίτων:

Facebook & Instagram (Facebook Pixel):

Χρησιμοποιούμε το εικονοστοιχείο Facebook στη βασική έκδοση για την εμφάνιση εξατομικευμένων διαφημίσεων από εμάς και τρίτους για εσάς στις πλατφόρμες Facebook και Instagram. Το Facebook και το Instagram λειτουργούν από το Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2 Ιρλανδία («Facebook»).

Για τον σκοπό αυτό, παρέχουμε στη Facebook πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα των χρηστών σας στον ιστότοπό μας και ορισμένα άλλα προσωπικά δεδομένα (όπως το αναγνωριστικό χρήστη σας) μέσω ενός εικονοστοιχείου. Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, τις λεγόμενες κεφαλίδες http (π.χ. τη διεύθυνση IP και τις πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησής σας) και τα δεδομένα κλικ (δηλ. τα κουμπιά στα οποία κάνατε κλικ στον ιστότοπό μας, καθώς και τις περιγραφές τους και τις ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε). Αυτό επιτρέπει στους χρήστες του ιστότοπού μας, όταν επισκέπτονται το κοινωνικό δίκτυο Facebook ή Instagram ή άλλους ιστότοπους που χρησιμοποιούν επίσης αυτήν τη λειτουργία να εμφανίζουν διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος («Διαφημίσεις Facebook» / «Διαφημίσεις Instagram») και εμάς να κάνουμε τον ιστότοπό μας ακόμη πιο ενδιαφέροντα για εσάς.

Λόγω των εργαλείων μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται, το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί αυτόματα απευθείας σύνδεση με τον διακομιστή Facebook. Δεν επηρεάζουμε την έκταση και την περαιτέρω χρήση των δεδομένων που συλλέγει το Facebook χρησιμοποιώντας το εικονοστοιχείο. Μέσω της ενοποίησης του Προσαρμοσμένου κοινού του Facebook, το Facebook λαμβάνει τις πληροφορίες που έχετε επισκεφτεί και εάν έχετε προβάλει μια από τις διαδικτυακές προσφορές μας ή μαθαίνει ότι έχετε κάνει κλικ σε μια διαφήμιση που εμφανίζεται από εμάς. Εάν έχετε εγγραφεί σε μία από τις υπηρεσίες του Facebook, το Facebook μπορεί να εκχωρήσει την επίσκεψη στον αντίστοιχο ιδιωτικό λογαριασμό σας. Ακόμα κι αν δεν έχετε εγγραφεί μέσω Facebook ή δεν έχετε συνδεθεί, υπάρχει το ενδεχόμενο ο πάροχος να μπορεί να ανακαλύψει και να αποθηκεύσει τη διεύθυνση IP σας και άλλα αναγνωριστικά. Το εικονοστοιχείο Facebook μας επιτρέπει να μετράμε, να αξιολογούμε και να βελτιστοποιούμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων στο Facebook για στατιστικούς σκοπούς και για έρευνα αγοράς. Λαμβάνουμε μόνο ανώνυμες αναφορές από το Facebook.

Για τους συνδεδεμένους χρήστες είναι επίσης δυνατή η απενεργοποίηση της λειτουργίας «Προσαρμοσμένο κοινό Facebook» στο www.facebook.com/settings/ (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση αυτών των δεδομένων από το Facebook και τα δικαιώματα και τις επιλογές σας σχετικά με την προστασία του απορρήτου σας, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου του Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός)). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση του εικονοστοιχείου Facebook ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο: https://www.facebook.com/login.php?next=https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός). Για να συμβεί αυτό πρέπει να συνδεθείτε στο Facebook ή στο Instagram. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων του Facebook, επισκεφθείτε www.facebook.com/about/privacy (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός).

Twitter (Ετικέτα μετατροπής):

Έχουμε συμπεριλάβει επίσης τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ της υπηρεσίας Twitter στον ιστότοπό μας. Παρέχεται από την Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια 94103, ΗΠΑ. Με τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ Twitter μπορούμε να σας προσφέρουμε διαφημίσεις βάσει των ενδιαφερόντων σας στην πλατφόρμα Twitter. Για το σκοπό αυτό, το Twitter χρησιμοποιεί τις λεγόμενες «ετικέτες». Μία ετικέτα χρησιμοποιείται για την καταγραφή επισκέψεων στον ιστότοπό μας καθώς και δεδομένων χρήσης (π.χ. όλες οι αλληλεπιδράσεις που σχετίζονται με τις προβαλλόμενες διαφημίσεις, όπως κλικ σε συνδέσμους, retweets ή likes) με ψευδωνυμοποιημένο, μη προσωπικό τρόπο. Εάν επισκεφθείτε στη συνέχεια το Twitter, οι ενσωματωμένες διαφημίσεις εμφανίζονται με βάση τα ενδιαφέροντά σας. Το Twitter θα λάβει στη συνέχεια πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησής σας ότι έχει προσπελαστεί ο ιστότοπός μας από τη συσκευή σας. Εάν έχετε εγγραφεί σε μια υπηρεσία Twitter, το Twitter μπορεί να εκχωρήσει την επίσκεψη στον λογαριασμό σας. Ακόμα κι αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Twitter ή δεν έχετε συνδεθεί, είναι πιθανό ο πάροχος να μάθει και να αποθηκεύσει τη διεύθυνση IP σας και άλλα αναγνωριστικά. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται με ετικέτες σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας από εσάς μεταφέρονται σε διακομιστή του Twitter στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης αυτής της λειτουργίας στο Twitter, δείτε https://help.twitter.com/de/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων του Twitter, επισκεφθείτε https://twitter.com/de/privacy.

LinkedIn (Insight-Tag):

Χρησιμοποιούμε επίσης παρακολούθηση μετατροπών στον ιστότοπό μας με το LinkedIn Insights Tag, ένα εργαλείο από το LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία. Για το σκοπό αυτό, η ετικέτα LinkedIn Insight είναι ενσωματωμένη στον ιστότοπό μας και ένα cookie έχει εγκατασταθεί στη συσκευή σας από το LinkedIn. Το LinkedIn ενημερώνεται ότι έχετε επισκεφτεί τον ιστότοπό μας και συλλέγεται η διεύθυνση IP σας. Αποθηκεύονται επίσης οι χρονικές σημάνσεις και συμβάντα όπως οι προβολές σελίδας. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να αξιολογούμε στατιστικά τη χρήση της ιστοσελίδας μας προκειμένου να τη βελτιστοποιούμε συνεχώς. Μαθαίνουμε, για παράδειγμα, ποια διαφήμιση ή αλληλεπίδραση στο LinkedIn σας έφερε στον ιστότοπό μας. Αυτό μας επιτρέπει να ελέγχουμε καλύτερα τον τρόπο εμφάνισης των διαφημίσεών μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση μετατροπών, δείτε https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67595/linkedin-conversion-trackingubersicht (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός). Λάβετε υπόψη ότι τα δεδομένα του LinkedIn μπορούν να αποθηκευτούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση με το αντίστοιχο προφίλ χρήστη και το LinkedIn μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα για δικούς του διαφημιστικούς σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του LinkedIn στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός). Μπορείτε να αποτρέψετε το LinkedIn να αναλύει τη συμπεριφορά χρήσης σας και να εμφανίζει προτάσεις βάσει ενδιαφέροντος στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. 

Χρήση των δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τα συλλεγόμενα δεδομένα για διάφορους σκοπούς:

 • την παροχή και διατήρηση της Υπηρεσίας μας
 • την ενημέρωσή σας για τυχόν αλλαγές στην Υπηρεσία μας
 • τη συμμετοχή σας σε διαδραστικά χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας μας, όταν εσείς την επιλέγετε
 • την παροχή εξυπηρέτησης πελατών
 • τη συγκέντρωση πληροφοριών ανάλυσης ή πολύτιμων πληροφοριών για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την Υπηρεσία μας
 • την παρακολούθηση της χρήσης της Υπηρεσίας μας
 • την ανίχνευση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων
 • την παροχή σε εσάς ειδήσεων, ειδικών προσφορών και γενικών πληροφοριών για τυχόν άλλα αγαθά, υπηρεσίες και εκδηλώσεις που προσφέρουμε και τα οποία είναι παρόμοια με αυτά που έχετε ήδη αγοράσει ή για τα οποία έχει ήδη κάνει ερωτήσεις, εκτός και αν έχετε επιλέξει να μην λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες.

Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Αν βρίσκεστε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), η νομική βάση μας για τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξαρτάται από τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και το συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο τα συλλέγουμε. Η νομική βάση είναι το Άρθρο 6 (1) β) ΓΚΠΔ.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας πραγματοποιείται για τους εξής σκοπούς:

 • εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων μας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
  • ολοκλήρωση εταιρικής συναλλαγής (π.χ. εταιρική αναδιάρθρωση, πώληση ή εκχώρηση περιουσιακών στοιχείων, συγχώνευση) και
  • προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας μας, εφαρμογή των όρων χρήσης και των νομικών ειδοποιήσεών μας και θέσπιση, άσκηση και υπεράσπιση των νομικών αξιώσεων.
 • να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις, οποιαδήποτε δικαστική απόφαση ή άλλη δεσμευτική απόφαση.
 • με τη συγκατάθεσή σας για άλλους σκοπούς, όπως η εγγραφή σε ενημερωτικό δελτίο. Σε αυτήν την περίπτωση έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Διατήρηση δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στον βαθμό που είναι απαραίτητος για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις (για παράδειγμα, αν απαιτείται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους), για την επίλυση διαφωνιών και για την εκτέλεση των νομικών συμφωνιών και πολιτικών μας.

Θα διατηρούμε επίσης δεδομένα χρήσης για σκοπούς εσωτερικής ανάλυσης. Τα δεδομένα χρήσης διατηρούνται γενικά για συντομότερο χρονικό διάστημα, εκτός από την περίπτωση που αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν την ασφάλεια ή να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα της Υπηρεσίας μας ή αν είμαστε υποχρεωμένοι νομικά να διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.

Μεταφορά δεδομένων

Οι πληροφορίες σας, όπως και τα προσωπικά δεδομένα σας, ενδέχεται να μεταφερθούν και να διατηρηθούν σε υπολογιστές εκτός της πολιτείας, της επαρχίας, της χώρας ή άλλης κρατικής δικαιοδοσίας, όπου οι νόμοι προστασίας των δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από αυτούς στη δική σας δικαιοδοσία.

Αν διαμένετε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και επιλέξετε να παρέχετε πληροφορίες σε εμάς, σημειώστε ότι μεταφέρουμε τα δεδομένα, όπως και τα προσωπικά δεδομένα, στην ΕΕ και τα επεξεργαζόμαστε εκεί.

Η συναίνεσή σας με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και, κατόπιν, η υποβολή εκ μέρους σας τέτοιων πληροφοριών εκπροσωπεί τη συμφωνία σας σε τέτοια μεταφορά.

Θα λάβουμε όλα τα ευλόγως απαραίτητα βήματα για να διασφαλίσουμε ότι η διαχείριση των δεδομένων σας γίνεται με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και καμία μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων προς έναν οργανισμό ή μια χώρα δεν θα συμβεί, εκτός αν έχουν τεθεί σε ισχύ επαρκείς έλεγχοι, όπως η ασφάλεια των δεδομένων σας και άλλων προσωπικών πληροφοριών.

Γνωστοποίηση δεδομένων

Γνωστοποίηση για τις αρχές επιβολής του νόμου

Κάτω από ορισμένες περιστάσεις, ενδέχεται να χρειαστεί να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αν απαιτείται να το κάνει από τον νόμο ή ως απόκριση σε έγκυρα αιτήματα από τις δημόσιες αρχές (π.χ. ένα δικαστήριο ή μια κρατική υπηρεσία).

Νομικές απαιτήσεις

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με την καλή πίστη ότι αυτή η ενέργεια είναι απαραίτητη για:

 • για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση
 • Για την προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της περιουσίας μας 
 • για την πρόληψη ή τη διερεύνηση πιθανών παραβάσεων σε σχέση με την Υπηρεσία
 • για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών της Υπηρεσίας ή του ευρύτερου κοινού
 • για την προστασία έναντι νομικών ευθυνών.

Ασφάλεια δεδομένων

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς, αλλά μην ξεχνάτε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης είναι 100% ασφαλής. Παρόλο που προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε εμπορικά αποδεκτά μέσα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά τους.

Τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Αν είστε κάτοικος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), έχετε ορισμένα δικαιώματα προστασίας δεδομένων. Επιδιώκουμε να λάβουμε εύλογα βήματα για να σας επιτρέπουμε να διορθώσετε, να τροποποιήσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για το είδος των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς και αν θέλετε να διαγραφούν από τα συστήματά μας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε τα εξής δικαιώματα προστασίας δεδομένων:

Το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης ή διαγραφής των πληροφοριών που έχουμε για εσάς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να ενημερώσετε ή να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων άμεσα μέσω της ενότητας ρυθμίσεων του λογαριασμού σας. Αν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτές τις ενέργειες μόνοι σας, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε.

Το δικαίωμα της διόρθωσης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των πληροφοριών σας, αν αυτές οι πληροφορίες είναι ανακριβείς ή μη πλήρεις.

Το δικαίωμα ένστασης. Έχετε το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εκ μέρους μας.

Το δικαίωμα του περιορισμού. Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών εκ μέρους μας.

Το δικαίωμα της φορητότητας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να σας παρασχεθεί ένα αντίγραφο των πληροφοριών που έχουμε για εσάς με δομημένη, μηχανικά αναγνώσιμη και κοινώς χρησιμοποιούμενη μορφή.

Το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή, στις περιπτώσεις όπου στηριζόμαστε στη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών.

Σημειώστε ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού ανταποκριθούμε σε τέτοια αιτήματα.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή προστασίας δεδομένων εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Πάροχοι υπηρεσιών

Ενδέχεται να προσλάβουμε τρίτες εταιρείες και πρόσωπα για να συμβάλλουν στην παροχή της Υπηρεσίας μας («Πάροχοι υπηρεσιών»). Αυτοί οι Πάροχοι υπηρεσιών παρέχουν την Υπηρεσία εκ μέρους μας, πραγματοποιούν υπηρεσίες σχετικά με την Υπηρεσία μας ή να μας βοηθούν στην ανάλυση του πώς χρησιμοποιείται η Υπηρεσία μας.

Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για την εκτέλεση αυτών των εργασιών για λογαριασμό μας, σύμφωνα με τις οδηγίες μας και υπό τον έλεγχό μας σύμφωνα με αυτήν τη δήλωση απορρήτου δεδομένων.

Διαβίβαση δεδομένων σε αποδέκτες εκτός της ΕΕ

Μερικοί από αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα εκτός της ΕΕ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, διασφαλίζουμε ότι τηρείται επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, σε συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία (συνήθως μέσω των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Analytics

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την παρακολούθηση και την ανάλυση της χρήσης της Υπηρεσίας μας.

Google Analytics

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία αναλύσεων ιστού που προσφέρεται από την Google που παρακολουθεί και καταγράφει την επισκεψιμότητα ιστοτόπων. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για την παρακολούθηση και την καταγραφή της χρήσης της Υπηρεσίας μας. Τα δεδομένα κοινοποιούνται σε άλλες υπηρεσίες Google. Η Google ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα συλλεχθέντα δεδομένα για την προσαρμογή και την εξατομίκευση των διαφημίσεων του δικού της δικτύου διαφημίσεων.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη γνωστοποίηση της δραστηριότητάς σας στην Υπηρεσία στο Google Analytics εγκαθιστώντας το πρόσθετο εξαίρεσης του Google Analytics στο πρόγραμμα περίηγησής σας. Το πρόσθετο εμποδίζει το Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js και dc.js) να κοινοποιεί πληροφορίες στην Google Analytics σχετικά με τη δραστηριότητα των επισκέψεών σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των Όρων Απορρήτου της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Η Υπηρεσία μας ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους των οποίων η διαχείριση δεν ανήκει σε εμάς. Αν κάνετε κλικ σε κάποιον σύνδεσμο τρίτου, θα μεταφερθείτε στον ιστότοπο αυτού του τρίτου μέρους. Σας συνιστούμε να ελέγχετε την Πολιτική Απορρήτου κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

Δεν έχουμε τον έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε τρίτων ιστοτόπων ή υπηρεσιών.

Απορρήτο παιδιών

Διαδικτυακή ασφάλεια παιδιών

Διασφαλίζουμε ότι τα παιδιά είναι ασφαλή στο διαδίκτυο και κατά συνέπεια έχουμε επιπλέον διαδικασίες απορρήτου για να εξασφαλίσουμε ότι οι νεότεροι Ήρωες ΧΟΠΑ είναι ασφαλείς όταν χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά κανάλια μας. Επίσης προσέχουμε να μην συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε ή επεξεργαζόμαστε εν γνώση μας τυχόν προσωπικές πληροφορίες παιδιών που χρησιμοποιούν αυτές τις λειτουργίες χωρίς γονική συναίνεση.

Ακολουθούμε επίσης όλους τους νόμους που αφορούν σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 13 και 18, και, όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα, θεωρούμε παιδί οποιονδήποτε κάτω των 16 ετών.

Κατά την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών που αφορούν σε παιδιά, αναλαμβάνουμε επιπλέον μέτρα για την προστασία του απορρήτου τους:

Διασφαλίζουμε ότι ενημερώνουμε τους γονείς για το ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε για το παιδί τους και εξηγούμε αν μοιραζόμαστε αυτές τις πληροφορίες.

Συμμορφωνόμαστε με τις νομικές απαιτήσεις λαμβάνοντας γονική συναίνεση για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των πληροφοριών του παιδιού και τη συναίνεση για κοινοποίηση πληροφοριών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας στο παιδί.

Περιορίζουμε τους τρόπους συλλογής, αποθήκευσης, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών παιδιών, έτσι ώστε να συλλέγονται μόνο πληροφορίες που είναι ευλόγως απαραίτητες για τη συμμετοχή σε μια ηλεκτρονική δραστηριότητα.

Επιτρέπουμε την πρόσβαση των γονέων στις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από το παιδί τους. Οι γονείς μπορούν επίσης να ζητήσουν την αλλαγή ή τη διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών του παιδιού τους.

Εγγραφή από γονέα ή κηδεμόνα

Τα παιδιά δεν μπορούν να εγγραφούν μόνα τους στον ιστότοπο. Η εγγραφή πρέπει να πραγματοποιηθεί από γονέα ή κηδεμόνα. Αν χρειαστεί να συλλέξουμε τις προσωπικές πληροφορίες ενός παιδιού, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρασχεθούν από έναν γονέα ή κηδεμόνα που παρέχει γονική συναίνεση σε συμωνία με τη νομοθεσία. Για να διασφαλίσουμε ότι η συναίνεση δεν δόθηκε κατά λάθος, αποστέλλουμε ένα email στον εκάστοτε γονέα ή κηδεμόνα εξηγώντας ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και πώς σκοπεύουμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Αν οι γονείς δεν επιθυμούν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους ή αρνηθούν να τη δώσουν, μπορούν να ζητήσουν την αφαίρεση των πληροφοριών αποστέλλοντάς μας email στο admin@fastheroes112.com, και θα διαγράψουμε όλες τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από το παιδί, όπως και τυχόν πληροφορίες ενηλίκων που έχουμε ζητήσει, για έγκριση.

Επιλογή και μέθοδοι ελέγχου για γονείς

Οι γονείς ή οι κηδεμόνες μπορούν ανά πάσα στιγμή να μας απαγορέψουν τη χρήση και τη συλλογή άλλων προσωπικών πληροφοριών για το παιδί τους. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες μπορούν να μας ζητήσουν να διαγράψουμε από τα αρχεία μας τις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συλλέξει σε σχέση με τον λογαριασμό του παιδιού τους. 

Συλλογή και χρήση των προσωπικών πληροφοριών παιδιών

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα των περιπτώσεων που συλλέγουμε δεδομένα από παιδιά:

Όταν οι οικογένειες πραγματοποιούν εγγραφή ηλεκτρονικά.

Στους ιστοτόπους μας, ενδέχεται να προσφέρουμε μια ποικιλία υπηρεσιών, όπως περιεχόμενο, παιχνίδια και διαγωνισμούς. Ζητείται από τις οικογένειες να παρέχουν προσωπικές πληροφορίες. Τα προσωπικά δεδομένα παιδιών ηλικίας κάτω των 16 καταγράφονται μόνο σε περιορισμένο βαθμό και μόνο στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο ή με τη συναίνεση των γονέων. Για παράδειγμα, υπό τις προαναφερθείσες συνθήκες, ο γονέας δημιουργεί ένα προφίλ χρήστη στο όνομα ενός παιδιού και έχει την επιλογή να συνδέσει αυτό το προφίλ με το σχολείο και την τάξη του παιδιού. Αυτό γίνεται έτσι ώστε το παιδί να μπορεί να λάβει μέρος στο πρόγραμμα εκ μέρους του σχολείου ή της τάξης του. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα στους γονείς να δημιουργούν ψευδώνυμο για τα παιδιά τους που δεν περιέχει προσωπικά στοιχεία.

Όταν συλλέγουμε τις προσωπικές πληροφορίες ενός παιδιού, οι πληροφορίες θα διατηρούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να παρέχουμε τις υπηρεσίες ή όσο απαιτείται από τη νομοθεσία.

Συμμετοχή μέσω σχολείου/οργανισμού

Αν ένα παιδί συμμετάσχει στην καμπάνια μέσω του σχολείου του ή μέσω άλλου οργανισμού, ο δάσκαλος/εκπρόσωπος θα μπορεί να δει το όνομα/ψευδώνυμο του παιδιού, την κατάσταση εγγραφής του και την πρόοδό του στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα, με σκοπό τη διευκόλυνση της πλήρους εφαρμογής όλων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων. Δεν θα γίνει καμία περαιτέρω κοινοποίηση των προσωπικών πληροφοριών του παιδιού. 

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την Πολιτική Απορρήτου μας ανά διαστήματα. Θα σας ενημερώνουμε για τυχόν αλλαγές αναρτώντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτήν τη σελίδα.

Θα σας ενημερώσουμε μέσω email ή/και μέσω μιας εμφανούς ειδοποίησης στην Υπηρεσία μας, πριν την έναρξη ισχύος της αλλαγής και θα ενημερώσουμε την «ημερομηνία έναρξης ισχύος» στην κορυφή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιοδικά για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύουν από την ανάρτησή τους σε αυτήν τη σελίδα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε τυχόν ερωτήσεις για αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας:

 • Μέσω email: info@fastheroes112.com
X
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ

Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
<
ΕΓΙΝΕ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ!
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΚΕΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ!
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΚΕΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ!
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software